Privacybeleid

Gilde Sint Ambrosius hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en
veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Gilde Sint Ambrosius Website en betreft het verzamelen van
gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Gilde Sint Ambrosius Website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

Gilde Sint Ambrosius verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. Gilde Sint Ambrosius
verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door Gilde Sint Ambrosius. Deze informatie kan
bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en Website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door Gilde Sint Ambrosius om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van  de Gilde Sint Ambrosius Website.

Onthoud dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de Gilde Sint Ambrosius openbare message boards, deze
informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: Gilde Sint Ambrosius leest geen van uw privé online communicaties.

Gilde Sint Ambrosius raadt u aan de privacyverklaringen van de Websites die u kiest te bezoeken vanaf Gilde Sint Ambrosius zodat u kunt
begrijpen hoe die Websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Gilde Sint Ambrosius is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Gilde Sint Ambrosius en aan Gilde Sint Ambrosius gerelateerde Websites.

Gebruik Persoonsgegevens

Gilde Sint Ambrosius verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Gilde Sint Ambrosius Website te beheren en om de door u gevraagde
services te leveren. Gilde Sint Ambrosius gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Gilde Sint Ambrosius en haar relaties. Gilde Sint Ambrosius kan ook contact met u opnemen via enquêtes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken.

Gilde Sint Ambrosius verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. Gilde Sint Ambrosius kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. In die gevallen zullen uw
persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag Gilde Sint Ambrosius gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Gilde Sint Ambrosius, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Gilde Sint Ambrosius gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Gilde Sint Ambrosius houdt bij welke Websites en pagina’s onze klanten bezoeken in Gilde Sint Ambrosius, om te bepalen welke Gilde Sint Ambrosius  services het meest populair zijn. Deze data worden gebruikt voor afgestemde tevredenheid en om te adverteren binnen Gilde Sint Ambrosius naar
klanten wier gedrag aangeeft dat ze geïnteresseerd zijn in een specifiek gebied.

Gilde Sint Ambrosius zal uw persoonsgegevens openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Gilde Sint Ambrosius of de site; (b) om de rechten of eigendom van Gilde Sint Ambrosius te beschermen en verdedigen; en, (c) te handelen onder urgente
omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Gilde Sint Ambrosius, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Gilde Sint Ambrosius Website gebruikt “cookies” om u te helpen de online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein
tekstbestand dat automatisch door de Web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de Web server
in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u Gilde Sint Ambrosius pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een Gilde Sint Ambrosius site of services, zal de cookie Gilde Sint Ambrosius helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde Gilde Sint Ambrosius Website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde Gilde Sint Ambrosius  kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste Web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt
meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van Gilde Sint Ambrosius services of Websites die u bezoekt.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

Gilde Sint Ambrosius stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Gilde Sint Ambrosius stelt de
persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket  Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Wijzigingen Verklaring

Gilde Sint Ambrosius zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Gilde Sint Ambrosius
raadt u aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Gilde Sint Ambrosius uw informatie beschermt.

Contact Informatie

Gilde Sint Ambrosius heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat Gilde Sint Ambrosius niet
heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met Gilde Sint Ambrosius via webmaster@gildesintambrosius.nl. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.