Geschiedenis

Gilde St. ‘Ambrosius’ is in 1809 opgericht in Café ’t Paaltje en was aanvankelijk een bijengilde,
dat niet alleen imkers als leden had maar zelfs ook een aantal bijenvolken bezaten.
Ze noemde de club toen ook wel het Bieguld. Het Gilde is vernoemd naar Sint  Ambrosius, de patroonheilige van de bijenhouders.
Hij wordt afgebeeld in de kleding van een bisschop, met mijter, staf en boek, en met de atgeselroede en bijenkorf.
In 1852 verhuisde het Gilde naar de Prinsenstraat,
maar in 1869 ging men weer terug naar ’t Paaltje waar toen Christiaan van Geel de eigenaar was.
Omstreeks 1930 kwam er aan alle activiteiten een einde omdat er nog maar 24 leden over waren.
Al het archief met zilver en vaandel hebben ze toen in 1933 afgestaan aan het stedelijke museum te Breda.

Ondertussen was er een nieuwe eigenaar Jef Lochten in café ’t Paaltje gekomen,
en die heeft in 1951 samen met een aantal mensen Gilde ‘St. Ambrosius’ opgericht of beter gezegd heropgericht.
Men kon er zelfs nog schieten in de oude schietkooi die sinds 1930 niet meer was gebruikt.
Er werd een bestuur gevormd met een Hoofdman, een Secretaris en penningmeester en enige andere leden.
Voor Koning werd er om de 3 jaren geschoten die dan het bestuur weer meehielp met de verschietingen.
In het najaar van 1971 begon men met de bouw van een nieuw overdekte schietbaan,
waar men heel wat jaren hun schiethobby hebben kunnen uitoefenen.
In de jaren 70 kwamen er niet alleen leden uit Zundert, maar ook uit Rijsbergen, Galder, België Rotterdam en zelfs uit Den Haag.
Het aantal leden was ondertussen al heel wat gegroeid.

Toen Café ’t Paaltje in de jaren 80 werd verbouwd tot een discotheek zijn we met de Gilde verhuisd naar Café-zaal Romantica,
dit gebeurde allemaal in 1987.
De leden hebben na lang beraad hun handen inéén gestoken en hebben gezamenlijk een nieuw schietlokaal neergezet.
Menig vrije uurtjes hebben ze als het ware vrijwillig een nieuwe schietbaan gebouwd.
Eenmaal toen het schietlokaal afwas waren ze natuurlijk supertrots.
Vele jaren hebben ze er met veel plezier gezeten, en waren al vrij snel gewend aan de nieuwe locatie.

In 1992 waren er een paar leden van de Flobert vereniging die graag wilde Pistoolschieten.
Op 25 november 1992 werd er een vergadering gehouden om een Pistoolvereniging op te richten.
Er werd een bestuur gekozen en, en men zou gaan schieten op een afstand van 25 meter.
Op 6 januari 1993 werd er de eerste schietavond Pistool- Revolver gehouden.
Sinds die tijd is de Pistoolvereniging een onderdeel van de Flobert geworden.
In 2001 was het grote feest, toen vierde Gilde St. Ambrosius’ het 50-jarig bestaan van hun vereniging.
Dit grote feest werd gehouden bij Café- Zaal Romantica.
In november 2002 kregen we te horen dat het Gilde niet meer bij Romantica kon blijven,
en zijn we gaan zoeken naar weer een nieuwe locatie.
Dit heeft 3 jaar geduurd en helaas zonder resultaat.
Daarom zijn we nu sinds 15 juni 2006 geïnstalleerd bij Café- Zaal Schuttershof.
Daar maken we samen gebruik van de schietbanen van Gilde St. Willibrordus te KL.Zundert.
Ondanks de vele ups en downs in al die jaren, is de band onderling nog steeds supergezellig in ons Gilde.

Zaterdag 19 september 2009 vierden we het 200 jarige bestaan van Gilde St. Ambrosius.
Op zaterdag 14 mei 2011 vierden we het feit, dat het 60 jaar geleden is dat de vereniging is heropgericht.

Een paar oude foto’s